Ellipse dla kosmetyczek

Gabinety Ellipse

FAQ- Ellipse Flex


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zabiegów, które możesz wykonywać z użyciem systemu Ellipse Flex.

 

USUWANIE NIEPOŻĄDANEGO OWŁOSIENIA

Którzy pacjenci mogą zostać poddani zabiegom?

ODPOWIEDŹ:
Najbardziej efektywne są zabiegi włosów ciemnych, ze względu na duży stopień koncentracji melaniny, która umożliwia optymalną absorpcję i konwersję światła w energię cieplną. Jasne włosy zawierają mniej melaniny, a w konsekwencji produkowana jest mniejsza ilość ciepła, co wpływa na obniżenie gwarancji trwałego zniszczenia mieszków włosowych. Siwe (białe) i rude włosy charakteryzują się bardzo niskim lub zerowym poziomem zawartej w nich melaniny, więc nie mogą być poddawane skutecznym zabiegom.

Wierzchnia warstwa skóry – naskórek – także zawiera melaninę, której poziom wzrasta podczas ekspozycji skóry na działanie promieni UV. Dlatego w przypadku ciemnej lub opalonej skóry, należy wykonywać zabiegi z obniżonym poziomem energii, aby unikać generowania energii cieplnej, która może powodować ból lub/i poparzenia. Idealnym pacjentem będzie osoba o jasnej skórze i ciemnym owłosieniu. Jednakże wbudowany w urządzenie Ellipse komputer posiada zaprogramowane ustawienia pozwalające na przeprowadzanie zabiegów u osób o różnych rodzajach włosów i typach pigmentacji.

Czy należy przed zabiegiem ogolić skórę pacjenta?

ODPOWIEDŹ:
Lepiej jest jeśli pacjent przychodzi na zabieg a obszar, który ma być poddany zabiegowi, jest nieogolony. Włosy muszą być dobrze widoczne – to znaczy powinny być długie na co najmniej 1mm. To umożliwi lekarzowi oznaczenie obszaru wymagającego leczenia za pomocą czerwonego flamastra. Następnie przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu, zaznaczony obszar powinien zostać ogolony, co gwarantuje optymalne rezultaty. Usuń resztki włosów ze skóry, aby nie przylgnęły podczas zabiegu do aplikatora.

Czemu muszę używać czerwonego flamastra?

ODPOWIEDŹ:
Barwnik stosowany w czerwonym tuszu nie będzie absorbował promieni świetlnych. W przypadku flamastrów innych kolorów zachodzi ryzyko pochłaniania światła przez tusz, co może prowadzić do poparzeń skóry.

Jaki jest punkt krytyczny podczas wykonywania zabiegu usuwania zbędnego owłosienia?

ODPOWIEDŹ:
Generalnie u pacjentów z jasną skórą (I-III w skali Fitzpatricka) obserwuje się występowanie rumienia okołomieszkowego i obrzęku. U pacjentów z ciemniejszą karnacją należy zaczekać przynajmniej 15 minut, aby zaobserwować, w jaki sposób skóra reaguje na zabieg. Okolice mieszków włosowych staną się raczej ciemniejsze niż bardziej czerwone. Jeżeli nie wystąpi żadna reakcja skórna, należy tak długo zwiększać natężenie energii, aż widoczna będzie reakcja skóry lub ból stanie się dokuczliwy dla pacjenta. Pamiętaj, że próg odczuwalnego bólu jest indywidualny. Niemniej u wielu pacjentów osiąga się bardzo dobre wyniki zabiegów bez występowania tych objawów.

Ile zabiegów potrzeba, aby na stałe usunąć zbędne owłosienie?

ODPOWIEDŹ:
Nikt nie może zagwarantować trwałego usunięcia zbędnego owłosienia. Możliwe jest usunięcie samych włosów, ale nie da się wyeliminować przyczyny, która powoduje wzrost włosów. Dlatego lepiej jest myśleć o tym procesie jako o redukcji owłosienia (zarządzanie włosami) niż jako o usuwaniu owłosienia. Zabiegi z użyciem Ellipse są skuteczne jedynie w odniesieniu do włosów w fazie ich wzrostu. Długość i rozkład w czasie cykli wzrostu włosów są spowodowane wieloma czynnikami takimi jak część ciała, gęstość i grubość włosów, pochodzenie etniczne, poziom hormonów i wiek. Wyniki badań klinicznych mówią, że konieczne są co najmniej 3-6 zabiegów, przeprowadzanych zazwyczaj co 1-3 miesięcy.

Czy możliwe jest trwałe usunięcie owłosienia?

ODPOWIEDŹ:
Nie można tego stwierdzić na 100%. Terminy zarządzanie włosami i redukcja owłosienia są coraz częściej stosowane. Po wykonaniu pierwszego zabiegu większość osób uzyskuje wyraźny spadek gęstości owłosienia. Odrastające włosy zazwyczaj są cieńsze i mają jaśniejszy kolor. Ważne jest aby pamiętać, że pierwszy zabieg służy do synchronizacji cykli wzrostowych nierosnących włosów. To powoduje proces, który może wyglądać na odrastanie włosów, ale w rzeczywistości dzięki temu wszystkie włosy zaczynają rosnąć dokładnie w tym samym momencie.

Dlaczego po wykonaniu zabiegu wydaje się, że włosy odrastają?

ODPOWIEDŹ:
W przeciwieństwie do zabiegów laserowych, podczas zabiegów z wykorzystaniem systemu Ellipse, włosy nie są niszczone poprzez całkowite wyparowanie. Mieszki włosowe są niszczone ale resztki włosów zostają w mieszkach i są przytwierdzone do naskórka. W ciągu 1 do 3 tygodni będą wydalane ze skóry wraz z przebiegiem procesu regeneracji naskórka. W tym czasie, gdy naskórek „wypycha” je ze skóry, może się wydawać, że włosy odrastają. Można w prosty sposób pokazać, że włosy będą wypadać, poprzez bardzo łatwe wyrwanie ich za pomocą pensety. To bardzo ważna informacja dla Twoich pacjentów, którzy powinni być zostać o tym powiadomieni, aby nie spodziewali się natychmiastowych rezultatów.

Czy niezbędna jest opieka medyczna po wykonaniu zabiegu?

ODPOWIEDŹ:
Generalnie odpowiedź brzmi „nie”. Pacjenci o wrażliwej skórze mogą odczuć ulgę po jednorazowym użyciu kremu glikokortykosteroidowego, natychmiast po zakończeniu zabiegu. Pomóc może także smarowanie obszaru poddanego zabiegowi, kremem antyseptycznym (chlorhexidine 1%) przez kilka kolejnych dni.

Czy pacjentki z zespołem policystycznych jajników, mogą zostać poddane zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Tak, ale będą wymagać większej ilości zabiegów – nawet do 20, w zależności od poziomu hormonów.

Czy pacjenci z bielactwem nabytym mogą zostać poddani zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Tak, mogą być poddani zabiegom. Tym niemniej, w niektórych przypadkach depigmentacja może występować zarówno w skórze jak i we włosach. Jeżeli włosy nie zawierają melaniny, nie mogą zostać permanentnie usunięte.

Dlaczego System Ellipse sprawia wrażenie ze działa wolniej po wykonaniu dużej ilości zabiegów?

ODPOWIEDŹ:
Po wykonaniu 400-600 błysków, wskaźnik repetycji obniża się, gdyż lampa błyskowa wymaga coraz dłuższego okresu czasu aby się wychłodzić.

Którzy pacjenci mogą zostać poddani zabiegom?

ODPOWIEDŹ:
Najbardziej efektywne są zabiegi włosów ciemnych, ze względu na duży stopień koncentracji melaniny, która umożliwia optymalną absorpcję i konwersję światła w energię cieplną. Jasne włosy zawierają mniej melaniny, a w konsekwencji produkowana jest mniejsza ilość ciepła, co wpływa na obniżenie gwarancji trwałego zniszczenia mieszków włosowych. Siwe (białe) i rude włosy charakteryzują się bardzo niskim lub zerowym poziomem zawartej w nich melaniny, więc nie mogą być poddawane skutecznym zabiegom.

Wierzchnia warstwa skóry – naskórek – także zawiera melaninę, której poziom wzrasta podczas ekspozycji skóry na działanie promieni UV. Dlatego w przypadku ciemnej lub opalonej skóry, należy wykonywać zabiegi z obniżonym poziomem energii, aby unikać generowania energii cieplnej, która może powodować ból lub/i poparzenia. Idealnym pacjentem będzie osoba o jasnej skórze i ciemnym owłosieniu. Jednakże wbudowany w urządzenie Ellipse komputer posiada zaprogramowane ustawienia pozwalające na przeprowadzanie zabiegów u osób o różnych rodzajach włosów i typach pigmentacji.

Czy należy przed zabiegiem ogolić skórę pacjenta?

ODPOWIEDŹ:
Lepiej jest jeśli pacjent przychodzi na zabieg a obszar, który ma być poddany zabiegowi, jest nieogolony. Włosy muszą być dobrze widoczne – to znaczy powinny być długie na co najmniej 1mm. To umożliwi lekarzowi oznaczenie obszaru wymagającego leczenia za pomocą czerwonego flamastra. Następnie przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu, zaznaczony obszar powinien zostać ogolony, co gwarantuje optymalne rezultaty. Usuń resztki włosów ze skóry, aby nie przylgnęły podczas zabiegu do aplikatora.

Czemu muszę używać czerwonego flamastra?

ODPOWIEDŹ:
Barwnik stosowany w czerwonym tuszu nie będzie absorbował promieni świetlnych. W przypadku flamastrów innych kolorów zachodzi ryzyko pochłaniania światła przez tusz, co może prowadzić do poparzeń skóry.

Jaki jest punkt krytyczny podczas wykonywania zabiegu usuwania zbędnego owłosienia?

ODPOWIEDŹ:
Generalnie u pacjentów z jasną skórą (I-III w skali Fitzpatricka) obserwuje się występowanie rumienia okołomieszkowego i obrzęku. U pacjentów z ciemniejszą karnacją należy zaczekać przynajmniej 15 minut, aby zaobserwować, w jaki sposób skóra reaguje na zabieg. Okolice mieszków włosowych staną się raczej ciemniejsze niż bardziej czerwone. Jeżeli nie wystąpi żadna reakcja skórna, należy tak długo zwiększać natężenie energii, aż widoczna będzie reakcja skóry lub ból stanie się dokuczliwy dla pacjenta. Pamiętaj, że próg odczuwalnego bólu jest indywidualny. Niemniej u wielu pacjentów osiąga się bardzo dobre wyniki zabiegów bez występowania tych objawów.

Ile zabiegów potrzeba, aby na stałe usunąć zbędne owłosienie?

ODPOWIEDŹ:
Nikt nie może zagwarantować trwałego usunięcia zbędnego owłosienia. Możliwe jest usunięcie samych włosów, ale nie da się wyeliminować przyczyny, która powoduje wzrost włosów. Dlatego lepiej jest myśleć o tym procesie jako o redukcji owłosienia (zarządzanie włosami) niż jako o usuwaniu owłosienia. Zabiegi z użyciem Ellipse są skuteczne jedynie w odniesieniu do włosów w fazie ich wzrostu. Długość i rozkład w czasie cykli wzrostu włosów są spowodowane wieloma czynnikami takimi jak część ciała, gęstość i grubość włosów, pochodzenie etniczne, poziom hormonów i wiek. Wyniki badań klinicznych mówią, że konieczne są co najmniej 3-6 zabiegów, przeprowadzanych zazwyczaj co 1-3 miesięcy.

Czy możliwe jest trwałe usunięcie owłosienia?

ODPOWIEDŹ:
Nie można tego stwierdzić na 100%. Terminy zarządzanie włosami i redukcja owłosienia są coraz częściej stosowane. Po wykonaniu pierwszego zabiegu większość osób uzyskuje wyraźny spadek gęstości owłosienia. Odrastające włosy zazwyczaj są cieńsze i mają jaśniejszy kolor. Ważne jest aby pamiętać, że pierwszy zabieg służy do synchronizacji cykli wzrostowych nierosnących włosów. To powoduje proces, który może wyglądać na odrastanie włosów, ale w rzeczywistości dzięki temu wszystkie włosy zaczynają rosnąć dokładnie w tym samym momencie.

Dlaczego po wykonaniu zabiegu wydaje się, że włosy odrastają?

ODPOWIEDŹ:
W przeciwieństwie do zabiegów laserowych, podczas zabiegów z wykorzystaniem systemu Ellipse, włosy nie są niszczone poprzez całkowite wyparowanie. Mieszki włosowe są niszczone ale resztki włosów zostają w mieszkach i są przytwierdzone do naskórka. W ciągu 1 do 3 tygodni będą wydalane ze skóry wraz z przebiegiem procesu regeneracji naskórka. W tym czasie, gdy naskórek „wypycha” je ze skóry, może się wydawać, że włosy odrastają. Można w prosty sposób pokazać, że włosy będą wypadać, poprzez bardzo łatwe wyrwanie ich za pomocą pensety. To bardzo ważna informacja dla Twoich pacjentów, którzy powinni być zostać o tym powiadomieni, aby nie spodziewali się natychmiastowych rezultatów.

Czy niezbędna jest opieka medyczna po wykonaniu zabiegu?

ODPOWIEDŹ:
Generalnie odpowiedź brzmi „nie”. Pacjenci o wrażliwej skórze mogą odczuć ulgę po jednorazowym użyciu kremu glikokortykosteroidowego, natychmiast po zakończeniu zabiegu. Pomóc może także smarowanie obszaru poddanego zabiegowi, kremem antyseptycznym (chlorhexidine 1%) przez kilka kolejnych dni.

Czy pacjentki z zespołem policystycznych jajników, mogą zostać poddane zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Tak, ale będą wymagać większej ilości zabiegów – nawet do 20, w zależności od poziomu hormonów.

Czy pacjenci z bielactwem nabytym mogą zostać poddani zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Tak, mogą być poddani zabiegom. Tym niemniej, w niektórych przypadkach depigmentacja może występować zarówno w skórze jak i we włosach. Jeżeli włosy nie zawierają melaniny, nie mogą zostać permanentnie usunięte.

Dlaczego System Ellipse sprawia wrażenie ze działa wolniej po wykonaniu dużej ilości zabiegów?

ODPOWIEDŹ:
Po wykonaniu 400-600 błysków, wskaźnik repetycji obniża się, gdyż lampa błyskowa wymaga coraz dłuższego okresu czasu aby się wychłodzić.


ZMIANY NACZYNIOWE

Które zmiany naczyniowe mogą być leczone z użyciem systemu Ellipse?

ODPOWIEDŹ:
Mogą być leczone następujące dolegliwości:

 • Rozszerzone naczynka
 • Teleangiektazje na twarzy
 • Zniekształcenia naczyniowe (naczyniaki płaskie typu PWS)
 • Naczyniaki starcze (plamy Campbella de Morgana)
 • Naczyniaki gwiaździste
 • Naczyniaki Serpiginosum
 • Venous Lakes
 • Trądzik różowaty
 • Venulectasias
 • Żylakowatość (Phlebectasias)
 • Naczyniak krwionośny prosty (Haemangioma)

W jaki sposób działa Ellipse podczas usuwania zmian naczyniowych?

ODPOWIEDŹ:
Energia pochodząca ze źródła światła jest pochłaniana przez docelową grupę chromoforową (oksyhemoglobinę i hemoglobinę) we krwi. Zastosowane filtry gwarantują najlepszą możliwą absorpcję energii przez hemoglobinę, przy minimalnym jej pochłanianiu przez melaninę i wodę. Energia świetlna jest konwertowana w energię cieplną, która jest transferowana do ściany naczyniowej, która jest rozgrzewana do temperatury 70°C na okres przynajmniej 1 ms, co w rezultacie prowadzi do zniszczenia zawartych w niej protein.

Jaka jest maksymalna głębokość naczynek krwionośnych, które mogą być poddane skutecznemu zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
To zależy od ciśnienia hydrostatycznego (ciśnienie płynu w naczynku krwionośnym, które ma być poddane zabiegowi). Jeżeli ciśnienie jest wysokie, maksymalna głębokość zabiegowa naczynka jest mniejsza.

Jaka jest maksymalna średnica naczynka, które może być poddane skutecznemu zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Naczynka do 0.5 mm mogą być poddawane zabiegom bez stosowania terapii kombinowanej.

Jak pokierować przepływem krwi w naczynkach?

ODPOWIEDŹ:
Opróżnij naczynko krwionośne poprzez dociśnięcie go kciukiem. Kiedy zmniejszysz nacisk będziesz mógł zobaczyć jak krew napływa z jednej strony naczynka do drugiej.

Czy mogę łączyć terapię za pomocą I2PL ze skleroterapią?

ODPOWIEDŹ:
Podczas leczenia zmian żylnych nóg zaleca się leczenie większych zamian naczyniowych za pomocą skleroterapii, a terapię Ellipse stosować do mniejszych zmian, czasami nazywanych naczyniakami gwiaździstymi. Jeżeli pacjent był poddawany skleroterapii to zabieg z użyciem Ellipse można wykonać najszybciej po miesiącu.

Jaki jest punkt krytyczny zabiegu?

ODPOWIEDŹ:
Prawidłową reakcją jest koagulacja naczynia krwionośnego tzn. zmiana barwy na niebieskawą zaraz po „błysku”. Ten punkt krytyczny ma zastosowanie w przypadku wszystkich naczyń krwionośnych bez względu na ich umiejscowienie anatomiczne. Jeżeli naczynie krwionośne zmieniło swój kolor na szarawy, oznacza to, że zastosowany poziom energii był zbyt wysoki. Jeżeli poddajesz zabiegowi zniekształcenia naczyniowe (naczyniaki płaskie typu PWS), musisz dojrzeć nieznaczny kolor purpury na leczonym obszarze.

Czy należy wykonywać jakieś dodatkowe zabiegi po zakończeniu terapii?

ODPOWIEDŹ:
Rozważ jednorazową aplikację glikokortykosteroidu, np. maści clobetasol dipropionate zaraz po zakończeniu zabiegu. Poproś pacjentów aby powstrzymywali się z myciem leczonego obszaru, aż do następnego dnia. Chłodzenie leczonego obszaru może także przynieść ulgę. Zarumienienie i obrzęk to całkowicie normalne reakcje pozabiegowe i powinny ustąpić w przeciągu kilku dniu po zabiegu, bez konieczności wykonywania kolejnego.

W przypadku zabiegów żył na nogach, przez dwa tygodnie po zabiegu należy nosić pończochy uciskowe. Po zabiegu leczenia żył kończyn dolnych, zalecane jest także ograniczenie wystawiania skóry na działanie słońca i stosowanie filtra przeciwsłonecznego (SPF 60) przez okres 1-2 miesięcy.

Ile zabiegów jest potrzebne?

ODPOWIEDŹ:
Ilość wykonywanych zabiegów zależy obszaru ciała i stanu żył poddawanych leczeniu. Zazwyczaj wykonuje się od 1 do 4 zabiegów z zachowaniem miesięcznej przerwy między nimi.ZMIANY PIGMENTACYJNE


Które zmiany mogą być poddane zabiegowi?

ODPOWIEDŹ:
Aplikator służący do leczenia zmian pigmentacyjnych jest najbardziej skuteczny w przypadku zmian epidermalnych, takich jak piegi lub plamy soczewicowate spowodowane działaniem promieni słonecznych. Głębiej umiejscowione zmiany takie jak znamiona barwnikowe lub znamiona Beckera, także mogą być poddawane leczeniu, ale wymagają większej ilości zabiegów. Jest niezmiernie ważne, aby upewnić się, że zmiana pigmentacyjna nie jest złośliwa.

Jaki jest punkt krytyczny zabiegu?

ODPOWIEDŹ:
Normalna reakcją jest lekkie zaczerwienienie skóry zaraz po przeprowadzeniu zabiegu. Może wystąpić wrzodzenie lub skorupienie zmian skórnych, które powinno zniknąć w ciągu 1-2 tygodni po zabiegu. W rzadkich przypadkach, mogą pojawić się czasowe zmiany pigmentu, ale większość pacjentów odczuwa o wiele mniej problemów niż w przypadku zabiegów z użyciem technologii laserowej.

Czy należy wykonywać jakieś dodatkowe zabiegi po zakończeniu terapii?

ODPOWIEDŹ:
Rozważ jednorazową aplikację glikokortykosteroidu, np. maści clobetasol dipropionate tuż po zakończeniu zabiegu i/lub krem antyseptyczny (chlorhexidine 1%) przez kilka kolejnych dni.


SKÓRA ZNISZCZONA DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH
(FOTOODMŁADZANIE SKÓRY)

Jakie dolegliwości mogą być leczone?

ODPOWIEDŹ: Zabiegi foto-odmładzania Ellipse służą do leczenia skóry zniszczonej działaniem promieni słonecznych, a w szczególności redukcji zaburzeń pigmentacji i zmian naczyniowych, a także poprawie tekstury skóry. Zabiegom poddawane są następujące dolegliwości:

 • Powierzchniowe zmiany naczyniowe (piegi, plamy soczewicowate, melanoderma)
 • Teleangiektazje na twarzy
 • Poikiloderma Civatte'a

Zabiegi na twarz są najbardziej popularne, ale zabiegom mogą być poddawane wszystkie części ciała.


Czy są jakikolwiek dolegliwości, których powinienem się obawiać w odniesieniu do zabiegu Ellipse?

ODPOWIEDŹ: Pigment znajdujący się w skórze (w skórze Azjatów możliwość występowania ukrytej melazmy) powinien być zawsze przebadany za pomocą Lampy Wooda (źródła światła ultrafioletowego) aby odróżnić problemy skóry od dolegliwości naskórka.

Kto może być poddany zabiegowi?

ODPOWIEDŹ: Ponieważ przebieg zabiegu oparty jest o absorpcję promieni świetlnych przez hemoglobinę i melaninę, zabiegi są najbardziej skuteczne w przypadku osób o jasnej skórze, która podczas wykonywania zabiegu jest nieopalona. Unikalny system komputerowy Ellipse jest zaprogramowany do leczenia pacjentów o różnych kolorach skóry, dostosowując poziom generowanej energii dokładnie do indywidualnych wymagań skóry klienta.

Czy należy zachować dodatkowe środki ostrożności przed rozpoczęciem terapii?

ODPOWIEDŹ: Pacjenci powinni unikać opalania (promieniami słonecznymi, solarium a także kremy samoopalające) przez okres co najmniej czterech tygodni przed zabiegiem. Poinformuj swoich pacjentów na temat przewlekłych uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca, a także w jaki sposób mogą się przed nimi chronić w przyszłości za pomocą odpowiedniego ubioru, czapek, stosując silne filtry przeciwsłoneczne (SPF 60+) a także filtrów chroniących przed pełnym zakresem promieni UVA i UVB.

Dla skóry typu IV i V w skali Fitzpatricka można zastosować następujące działania:
W okresie miesiąca przed zabiegiem można rozważyć stosowanie kremu depigmentacyjnego. W przypadku użycia zaleca się: Hydroquinone (4-5%) lub „Formuła Kligmana” (tretytoina, deksametazon, hydroquinone) lub Kwas alfa-hydroksylowy (AHA) i krem Eldoquin 4% przez maksymalnie 6 tygodni powinno się stosować razem z rekomendowanym filtrem przeciwsłonecznym (zazwyczaj min. SPF 60+ np. ochrona słoneczna 100).

Krem powinno się przestać stosować na tydzień przed zabiegiem aby uniknąć jakichkolwiek reakcji rumieniowatych spowodowanych przez kremy, które mogłyby doprowadzić do zwiększenia absorpcji światła przez hemoglobinę.

Jaki jest krytyczny punkt kliniczny podczas wykonywania zabiegów foto-odmładzania skóry?

ODPOWIEDŹ: Dla zabiegów odmładzania: Oznaką udanego zabiegu jest ciemnienie plam soczewicowatych po około 10 minutach. Skóra normalna będzie w wyniku zabiegu rumienieć. W przypadku zabiegów teleangiektazji twarzy: Koagulacja naczynek krwionośnych sprawi zmianę ich barwy na niebieskawą w kilka sekund po „błysku”.

Czy należy wykonywać jakieś dodatkowe zabiegi po zakończeniu terapii?

ODPOWIEDŹ: W przypadku osób, u których był wykonywany zabieg teleangiektazji twarzy powinno się zastosować jednorazową aplikację glikokortykosteroidu, np. maści clobetasol dipropionate zaraz po zakończeniu zabiegu lub dać im torebkę z lodem aby zwiększyć poczucie ich komfortu.

Aby uniknąć zmian pigmentacyjnych po zabiegu, leczony obszar powinien być chroniony przed działaniem promieni słonecznych przez okres 1-2 miesięcy, a przez następne kilka tygodni należy stosować filtr przeciwsłoneczny (SPF 60)
Dla osób o ciemniejszej skórze (IV-V w skali Fitzpatricka) powinieneś rozważyć:
Od następnego dnia po wykonaniu zabiegu rozważ przepisanie kremu depigmentacyjnego (np. hydroquinone 4% lub kremu Kojic acid ) aby kontrolować produkcję melaniny w skórze w ciągu kolejnych trzech miesięcy po zabiegu. Należy wziąć pod uwagę wydłużenie tego procesu.

Jeżeli przez 2-3 dni zostanie zastosowany krem sterydowy o umiarkowanej sile działania, krem depigmentacyjny należy zastosować niezwłocznie po zakończeniu stosowania kremu sterydowego.

Lub:
Od trzeciego dnia po wykonaniu zabiegu zastosuj 3 tygodniową terapię „Formułą Kligmana” lub AHA + krem Eldoquin 4% lub Kojic Acid, w zależności od głównej dolegliwości. Po trzech tygodniach kontynuuj terapię AHA + krem Eldoquin 4% lub Tretoina + Eldoquin.

W przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów foto-odmładzania Ellipse, należy przerwać stosowanie powyższych kremów depigmentacyjnych na siedem dni przed zabiegiem.

Dlaczego czasami po wykonaniu zabiegu pigment wygląda gorzej niż przed?

ODPOWIEDŹ: Promienie słoneczne mogą skutecznie eliminować pigment z naskórka, ale nie mają dostatecznie dużo energii aby niszczyć pigment skórny. Jednakże, światło stymuluje pigment skórny, w wyniku czego melanocyty mogą zostać pobudzone i zacząć produkować większą ilość pigmentu.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest aby pacjenci nie posiadali ukrytego pigmentu w warstwie skórnej takiego jak melanoderma, którego stan może się pogorszyć jeżeli zostanie poddany zabiegowi bez uprzednich, rekomendowanych przez nas zabiegów wstępnych.

Czy występują jakieś efekty uboczne?

ODPOWIEDŹ: Można zauważyć lekkie zarumienienie, które ustąpi po kilku dniach bez żadnych dodatkowych zabiegów. Ochładzanie skóry za pomocą torebki z lodem może przynieść pacjentowi ulgę. Obszary gdzie występował pigment staną się ciemniejsze po około 3 dniach od wykonania zabiegu. Skóra może sprawiać wrażenie „brudnej”, ale minie to po około 7-10 dniach. Ciemniejsza skóra może być pokryta makijażem.


TRĄDZIK

Na czym polega zabieg leczenia trądziku Ellipse?

ODPOWIEDŹ: Energia pochodząca ze źródła światła jest pochłaniana przez docelową grupę chromoforową (oksyhemoglobinę i hemoglobinę) we krwi. Zastosowane filtry gwarantują najlepszą możliwą absorpcję energii przez hemoglobinę, przy minimalnym jej pochłanianiu przez melaninę i wodę. Energia świetlna jest konwertowana w energię cieplną. Celem jest zniszczenie naczynek włosowatych we krwi, które zaopatrują gruczoły łojowe i w ten sposób spowolnienie nadprodukcji tłuszczu, która prowadzi do trądziku.

Jaki jest kliniczny punkt krytyczny podczas wykonywania zabiegów Ellipse na trądzik?

ODPOWIEDŹ: Skóra normalna zarumieni się po zabiegu.

Ile zabiegów należy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Typowa terapia obejmuje 4 zabiegi, z 3 tygodniowymi odstępami między nimi.

Czy wymagane są jakieś zabiegi wstępne?

ODPOWIEDŹ: Na co najmniej miesiąc przed początkiem terapii Ellipse, pacjenci powinni smarować co wieczór, obszar dotknięty trądzikiem, za pomocą kremu lub żelu adapalenowego (w większości krajów znanego pod marką Redap®/Differin®) Adapalen sprawia, że skóra jest cieńsza, a dzięki temu pomaga otwierać ujścia gruczołu łojowego, umożliwiając wydzielanie tłuszczu i kwasów tłuszczowych produkowanych przez gruczoły łojowe.

Czy należy wykonywać jakieś dodatkowe zabiegi po zakończeniu terapii?

ODPOWIEDŹ: Pacjenci, którzy zostali poddani zabiegowi górnych obszarów zabiegowych, mogą odczuć ulgę, po natychmiastowym przyłożeniu torebki z lodem do obszaru, który był poddany leczeniu.

Ponieważ bardzo trudne jest całkowite usunięcie bakterii, zaleca się stosowanie kremu lub żelu adapalenowego przez kilka kolejnych miesięcy po zakończeniu wykonaniu zabiegu. Jeżeli wystąpią w przyszłości nawroty trądziku, zabieg z użyciem systemu Ellipse może zostać powtórzony.

Czy występują efekty uboczne?

ODPOWIEDŹ: Zaraz po zakończeniu zabiegu, i lekkie pieczenie i zarumienienie, to całkowicie normalne objawy. W ciągu następnego dnia po zabiegu skóra może sprawiać wrażenie „przybrudzonej”.

Obszary gdzie występował pigment staną się ciemniejsze po około 3 dniach od wykonania zabiegu. Skóra może sprawiać wrażenie „brudnej”, ale minie to po około 7-10 dniach. Ciemniejsza skóra może być pokryta makijażem.


OGÓLNE

Czy działanie promieni świetlnych jest szkodliwe?

ODPOWIEDŹ: Nie. Filtr gwarantuje, że żadne szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV) nie dotrze do powierzchni skóry. Drugi filtr zapewnia, że zostaną usunięte te fale, które powoduję podgrzewanie wody zawartej w skórze. Aby zredukować ryzyko wystąpienia efektów ubocznych w przypadku niekontrolowanego błysku, zarówno pacjent jak i osoba wykonująca zabieg powinny mieć założone okulary ochronne.

Dlaczego po zabiegu swędzi mnie skóra?

ODPOWIEDŹ: Po wykonaniu zabiegu zostaje zredukowana produkcja sebum (naturalnego tłuszczu) przez skórę i dlatego może być odczuwalne uczucie swędzenia. Stosowanie dobrego kremu nawilżającego kilka razy dziennie powinno rozwiązać ten problem.

GÓRA